Driftssikre og fleksible sykesignal

Typiske bruksområder for et sykesignalanlegg er sykehus, alders- og sykehjem, overfallsalarm på sosialkontor, psykiatriske klinikker og så videre. Vi leverer flere typer korridordisplay, tilstedemarkeringspaneler, alarmmottakere og mer. Våre systemer kan bygges på med enkle grep, og utvides fra rom til rom.

Vi leverer også utstyr for personsikring, der man har en lommesender med seg, slik at man kan gi alarm ved overfall eller lignende. Senderene kan også fås med fallsensor som gir alarm hvis en person blir liggende for lenge nede på bakken. Typiske bruksområder er politistasjon, psykiatriske avdelinger, avrusningsklinikker og billettluker.

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.