Profesjonelt utstyr for interaktiv undervisning

Vårt utvalg av interaktive whiteboard-systemer som ActivBoard og Smart Board forbedrer undervisning og læring gjennom økt interaktivitet i dine timer. Med interaktive tavler / skjermer og Promethean-programvare får du de grunnleggende byggesteinene for ethvert digitalt oppkoblet klasserom.

«ActivBoard har farger, bevegelse og får mye oppmerksomhet. Alle får like god utsikt mot tavlen. I motsetning til mange andre tavler er ActivBoard solid, med en overflate som tåler tilsølte fingre og litt hard medfart. Den er også fullstendig integrert, slik at den blir selve øyet i ActivClassroom, men utgjør kun én del av undervisningsopplevelsen.»

Hvis du trenger service på ActiveBoard, Smartboard eller Promethean-programvare – ta kontakt!

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Per Ragnar Henriksen
Per Ragnar Henriksen

p.r.henriksen@svakstrom.no 51 82 68 15 | 932 07 102