Komplette kameraovervåkingsanlegg skreddersydd etter dine behov

På opptakssiden kan du få rene opptakere uten tilknytning til nettverk og mer avanserte opptakere med nettverkstilknytning, webserver og bevegelsesdeteksjon. Disse kan konfigureres til å gi alarm ved bevegelse innenfor et gitt område og sende bilde direkte til vaktstasjon eller e-post. Man kan også justere filterfunksjoner som går på størrelse, form og bevegelse slik at man unngår falske alarmer.

Har du allerede et ITV-anlegg, men behøver bevegelsesdeteksjon og statistikk på eksisterende kameraer? Vi har programvare og utstyr som dekker disse behovene også.

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Per Ragnar Henriksen
Per Ragnar Henriksen

p.r.henriksen@svakstrom.no 51 82 68 15 | 932 07 102