Komplette kabel- og antenneanlegg for TV – samt prosjektering

Svakstrøm leverer utstyr for komplette kabelnett/antenneanlegg for mottaking og videredistribusjon av TV-signaler både fra kabelnett/Kabel-TV , satellitt og digitalt bakkenett (Riks-TV) og kan hjelpe deg med prosjektering, utstyrslevering, idriftsettelse samt innjustering og utarbeidelse av dokumentasjon og måleprotokoll. Alt i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk. Vi kan også påta oss ansvar og arbeid i forbindelse med service, drift og vedlikehold av anleggene.

Vi tilbyr alt fra små anlegg i eneboliger til større anlegg for boligblokker, byggefelt, hoteller, næringsbygg, offentlige bygg og så videre. Vi kan også levere anlegg som kan benyttes for tradisjonell overføring av radio-, og TV-programmer så vel som for overføring av satellittprogrammer, Internett, telefoni og informasjons-TV. Vi samarbeider med kjente leverandører av TV-systemer til hoteller.

Vi utfører selvsagt også service på alt innen antenneanlegg og antenneutstyr.

Vi har også nødvendige godkjenninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) til å utføre arbeid på denne typen anlegg: Ekomnettautorisasjon (ENA 28)

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

Per Ragnar Henriksen
Per Ragnar Henriksen

p.r.henriksen@svakstrom.no 51 82 68 15 | 932 07 102

Harald Åreskjold
Harald Åreskjold 

h.areskjold@svakstrom.no 51 82 68 18 | 932 07 103