Vil du ha alarm på hytta, men mangler tilgang på telefon?

Har du lyst på alarm i båten med varsling til mobiltelefonen? Eller ønsker du deg vanlig telefon på hytta, men ikke utgiftene med å legge inn telefonlinje? Da har vi løsningen for deg!

Vi har GSM-sendere for alle formål: alt fra enkle enheter som simulerer en vanlig telefonlinje fra GSM-nettet, til mer avanserte GSM-enheter der du kobler til GPS-sender og får alarmmelding med GPS-posisjonene direkte til din mobil.

Vi leverer også varmestyring via GSM for deg som ønsker å komme til varm hytte. Du kan også utvide disse enhetene til å inkludere alarmsentraler for brann, innbrudd, vann, gasslekkasje og mer

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.