Lang erfaring – høy kunnskap

I over 40 år har Svakstrøm forsynt Rogaland med utstyr og konsulenttjenester innenfor et vidt spekter av svakstrømsanlegg. Vår primære virksomhet er salg og service innen elektronisk sikring og kommunikasjon.

Svakstrøm er godkjent av Post- og teletilsynet som teleinstallatør (TIA), kabel-tvinstallatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Vi er også godkjent installatør av brannvarslingsanlegg.

 Våre produktområder:

 • Brannvarslingsanlegg
 • Alarm- og overvåkingsanlegg / TV- overvåkingsanlegg (ITV)
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Kabel- og antenneanlegg for TV
 • Lydanlegg (forsterker- og høyttaleranlegg)
 • AV-anlegg
 • Telefonisystemer
 • Datanett
 • Interne kommunikasjonssystemer
 • Trådløse personsøkeranlegg
 • Tids- og adgangskontrollsystemer
 • Nødlysanlegg