Komplette kameraovervåkingsanlegg skreddersydd etter dine behov

På opptakssiden kan du få rene opptakere uten tilknytning til nettverk og mer avanserte opptakere med nettverkstilknytning, webserver og bevegelsesdeteksjon. Disse kan konfigureres til å gi alarm ved bevegelse innenfor et gitt område og sende bilde direkte til vaktstasjon eller e-post. Man kan også justere filterfunksjoner som går på størrelse, form og bevegelse slik at man unngår falske alarmer.

Har du allerede et ITV-anlegg, men behøver bevegelsesdeteksjon og statistikk på eksisterende kameraer? Vi har programvare og utstyr som dekker disse behovene også.

Kontakt oss for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.